لیست سفارشات

لیست سفارشاتی را که در فروشگاه شرکت ریواس تا بحال داشته اید اعم از وضعیت سفارشات و اطلاعاتی مانند تاریخ سفارش، مجموع قیمت محصولاتی که در این سفارش وجود دارد را می توانید مشاهده کنید